موسسه حقوقی و داوری،ثبت شرکت و ثبت برند در تبریز

موسسه حقوقی و داوری،ثبت شرکت و ثبت برند در تبریز
موسسه حقوقی و داوری،ثبت شرکت و ثبت برند در تبریز
موسسه حقوقی و داوری،ثبت شرکت و ثبت برند در تبریز
خدمات شرکت عبارتند از:
ثبت شرکت 100000 تومان صد هزار تومان
ثبت شرکت و اخذ اقامت ترکیه از طریق ثبت شرکت 1000000 تومان
ثبت برند 500000 تومان پانصد هزار تومان
رتبه بندی 300000 تومان
اخذ کارت بازرگانی 400000 تومان
اخذ پروانه بهره برداری 300000 تومان
اخذ جواز تاسیس 300000 تومان
صورتجلسه تغییرات 30000 تومان

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ ۰۲ : ۴۲ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.