منشی شیفت عصر

منشی کلینیک روانپزشکی. ساعت 15 تا 21. محدوده شادمان.
ترجیحا ساکن محدوده

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ ۲۴ : ۴۰ : ۱۷ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.