رفع نشتی لوله آب, رفع نشتی پلیکا

نشتی و چکه کردن لوله ها در سال بیشتر از 1000 گالون آب به هدر خواهد داد. شاید در منزل شما نیز نشتی لوله ها رخ می دهد اما هنوز متوجه آن نشده اید .

برای دیدن خدمات و ارتباط با ما به لینک آگهی مراجعه کنید

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ ۱۱ : ۰۲ : ۱۶ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.