خدمات تخلیه چاه باماشین لجن کش وپمپ شناور در تبریز

خدمات تخلیه چاه باماشین لجن کش وپمپ شناور در تبریز
خدمات تخلیه چاه باماشین لجن کش وپمپ شناور در تبریز
خدمات تخلیه چاه باماشین لجن کش وپمپ شناور در تبریز
قیمت باتعرفه اتحادیه
چاه کنی و لایروبی چاه
لایروبی حوضهای لجن، سنگبریها وموزائیک
چاه کنی و لایروبی چاه
ارزان.فوری
آماده عقد قرارداد با کارخانجات و موسسات دولتی وبیمارستانها در تمامی نقاط شهر تبریز

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ ۵۱ : ۴۰ : ۲۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.