شاگرد نیمه ماهر

به یک شاگرد مکانیک ماهر یا نیمه ماهر جهت فعالیت در مجتمع خودروهای وارداتی نیازمندیم.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ ۵۸ : ۰۱ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.