واردات و فروش و نصب دستگاه دمپایی فومی

واردات و فروش و نصب دستگاه دمپایی فومی
واردات و فروش و نصب دستگاه دمپایی فومی
دستگاه دمپایی فومی که دستگاه بصورت چرخشی می باشد وتوانایی تولید دمپایی متفاوت با قالبهای متفاوت می باشد

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ ۵۸ : ۴۱ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.