رتبه 5 ساجاتی در تمامی پایه ها

رتبه 5 ساجاتی در تمامی پایه ها
رتبه 5 ساجاتی در تمامی پایه ها
اخذ ، ارتقاء ، تأمین مهندس و خرید و پیمانکاری ،ثبت شرکت ، ثبت برند ، خرید و فروش برند ، کارت بازرگانی ، تغییرات ، اخذ پلمپ دفاتر قانونی
اخذ کارت پیمانکاری و تامین نیرومهندس

رتبه 5 راه و ساختمان با اعتبار 4 سال کارتکس و 2 سال مهندس تهران ساجاتی
5 آب و ساختمان با اعتبار 4 سال کارتکس و 2 سال مهندس تهران ساجاتی
5 ساختمان و تأسیسات با اعتبار 4 سال کارتکس و 2 سال مهندس تهران ساجاتی
رتبه 5 ساختمان 5 راه
5 نیرو و تأسیسات
5 آب
5 آب و راه
5 آب و ساختمان
5 تاسیسات
5 راه و نفت وگاز
5 راه و کشاورزی
5 نیرو
5 ساختمان
تهران و شهرستان ساجاتی
کارشناس مربوطه:خانم جمعه 09129567351

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷ ۴۷ : ۵۹ : ۰۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.