کارآموز برای آزمایشگاه مکانیک خاک

به یک کارآموزبرای آزمایشگاه خاک در محدوده یافت آباد نیازمندیم.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ ۵۲ : ۱۱ : ۲۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.