کارآموز آژانس هواپیمایی با اشتغال قطعی و تضمینی پس از دوره

کارآموز آژانس هواپیمایی با اشتغال قطعی و تضمینی پس از دوره
کارآموز آژانس هواپیمایی با اشتغال قطعی و تضمینی پس از دوره
شرکت هواپیمایی از علاقه مندان دعوت می نماید
تعدادی کارآموز تحصیلکرده جهت استخدام در یک آژانس معتبر

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ ۴۵ : ۵۴ : ۱۴ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.