واگذاری رتبه های پیمانکاری آماده به کار در کمترین زمان

واگذاری رتبه های پیمانکاری آماده به کار در کمترین زمان
واگذاری رتبه های پیمانکاری آماده به کار در کمترین زمان
1واگذاری رتبه 3 تاسیسات
2-واگذاری رتبه 4 راه
3-واگذاری رتبه 5 راه وساختمان
4- واگذاری رتبه 5 ساختمان و تاسیسات
5- واگذاری رتبه 5 آب وتاسیسات
6-واگذاری رتبه 5آب و راه
7- واگذاری رتبه های 5 تک( آب- راه- ساختمان-تاسیسات)
8- واگذاری رتبه 5 راه و نفت و گاز
9-واگذاری رتبه 5نفت و گاز و تاسیسات
و همچنین خرید و فروش کلیه رشته های پیمانکاری در تمامی پایه هادر سریع ترین زمان
کارشناس مربوطه:خانم جمعه09129567351

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۶ آذر ۱۳۹۶ ۴۰ : ۴۱ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.