آپارتمان ۹۲ مترباسندشش‌دانگ‌وانباری

آپارتمان ۹۲ مترباسندشش‌دانگ‌وانباری
آپارتمان ۹۲ مترباسندشش‌دانگ‌وانباری
یک دستگاه اپارتمان استثنایی واقع درشهرک‌نور مجتمع شقایق طبقه دوم با امتیازات اب برق گاز به‌صورت‌مجزا و دارای سند شش دانگ ازاد بفروش میرسد.دارای انباری به متراژ 17متر مربع(جدا از متراژ اصلی۰تخفیف‌ویژه‌پای‌معامله‌لطفا‌فقط‌
تماس‌بگیرید‌۰‌وام‌‌اوراق‌مسکن.شامل‌واحد‌فوق‌میشود

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶ ۴۴ : ۳۴ : ۱۸ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.