مرکز تخصصی طب کار پیام سلامت

مرکز تخصصی طب کار پیام سلامت
مرکز تخصصی طب کار پیام سلامت
انجام خدمات:
معاینات بدو استخدام
معاینات ادواری
معاینات کارت سلامت ویژه رانندگان
معاینات ملوانان
خدمات بهداشت حرفه ای
خدمات بهداشت محیط
سم پاشی

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ ۴۴ : ۵۹ : ۲۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.