تدریس خصوصی ریاضی (رایگان )

تدریس خصوصی ریاضی رایگان
تدریس خصوصی ریاضی (رایگان )
تدریس ریاضی از ابتدایی تا کنکور و دانشگاه
جلسه اول مشاوره و اشنایی با نحوه تدریس رایگان
هزینه جلسات توافقی
تضمین حداقلی برای درصد 60 در ریاضی
تدریس دبیرستان نیز پذیرفته میشود.
رتبه 340 کنکور
مدرس اموزشگاه و مدارس
فارغ التحصیل دانشگاه بهشتی تهران

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ ۲۵ : ۱۳ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.