نیاز به ضامن

به 3 ضامن کارمند دولتی با گواهی کسر از حقوق نیازمندیم.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ ۴۶ : ۵۷ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.