آموزش کامپیوتر (مهارت هفت گانه) در استان تبریز

آموزش کامپیوتر مهارت هفت گانه در استان تبریز
آموزش کامپیوتر (مهارت هفت گانه) در استان تبریز
آموزش icdl1-2آموزش کاملا عملی وتضمینی (صفر تاصد)
تمرین وتکرار توسط اساتید
امکان تمرین کارآموز در تایم های آزاد آموزشگاه
سرفصل ها:
فصل اول:مفاهیم پایه IT، اطلاعات و ارتباطات
فصل دوم-آموزش مفاهیم اینترنت
فصل سوم: استفاده از رایانه و مدیریت فایل ها (Windows 7)
فصل چهارمفصل پنجم-آموزش excel (سطح مقدماتی-متوسط - پیشرفته).
:آموزش WoRD (سطح مقدماتی-متوسط - پیشرفته).

فصل ششم-آموزش پایگاه های داده، مقدمه ای بر Access (سطح مقدماتی-متوسط - پیشرفته).
فصل هفتم-آموزش power point(سطح مقدماتی-متوسط - پیشرفته).

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶ ۲۷ : ۳۸ : ۱۸ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.