آموزش مهارت هفت گانه کامپیوتر

آموزش مهارت هفت گانه کامپیوتر
آموزش مهارت هفت گانه کامپیوتر
شروع دورهای icdl مهارت های هفت گانه در آموزشگاه دانش اولین وبرترین آموزشگاه در این تخصص
این استاندارد همان مهارت های هفتگانه ی ICDLمی باشدکه در ایران اکثر افراد جامعه ICDLرا با همین نام می شناسند.هر فردی در جامعه می بایست دارای گواهینامه ی بین المللی کاربری کامپیوتر به عنوان سواد دیجیتالی باشد.دانشجویان این دوره پس از شرکت در آزمون بین المللیCertificateاین دوره را که در ۱۴۹ کشور جهان دارای ارزش یکسانی است دریافت می نمایند .که این دوره شامل مهارت های زیر می باشد
مبانی IT-word-

Word 2007

Excel 2007
Access 2007
PowerPoint 2007
Internetآموزش ها به صورت عملی میباشد وکارآموزان به صورت تکی هر مرحله از آموزش را با اساتید تمرین وتکرار میکنند

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶ ۴۴ : ۵۴ : ۱۸ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.