جوياي كار به عنوان معلم ورزش مدارس پسرانه و مربي باشگاه ها هستم

فوق ليسانس تربيت بدني دارم.به طور حرفه اي فوتبال بازي كردم كه مداركش موجوده
جوياي كار به عنوان معلم ورزش مدارس پسرانه و مربي باشگاه ها هستم.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ ۳۱ : ۴۲ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.