کلینیک خودرو ولیعصر

کلینیک خودرو ولیعصر
کلینیک خودرو ولیعصر
کارواش فقط و فقط《 5000 》تومان


《کارواش》
《تعویض روغن》
《مکانیکی》
《صافکاری》
《نقاشی》
《باطری سازی》

تعمیر انواع خودرو های پلاک ملی و پلاک ارس

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶ ۴۳ : ۱۱ : ۱۶ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.