آبدارچی آقا

به یک آقا ، مبادی آداب ، با ظاهری آراسته و رنج سنی بین 25 تا 45 سال جهت امور نظافت نیازمندیم.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ ۱۰ : ۵۷ : ۱۴ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.