دكترمجید مرتضوی

دكترمجید مرتضوی
دكترمجید مرتضوی
دكترمجید مرتضوی فوق تخصص نفرو لوژی
در این تخصص به بررسی عملکرد کلیه سالم، مشکلات کلیه، درمان مشکلات کلیه، جایگزینی کلیه پرداخته می‌شود.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ ۴۷ : ۰۴ : ۱۶ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.