قفس صنعت آذر (سیستم های اتوماتیک مرغداری)

قفس صنعت آذر سیستم های اتوماتیک مرغداری
قفس صنعت آذر (سیستم های اتوماتیک مرغداری)
کارخانه تولید و ارائه دهنده دستگاه ها و سیستم های اتوماتیک مرغ داری

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ ۴۶ : ۱۴ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.