70000متر زمین در طالقان

70000متر زمین در طالقان
70000متر زمین در طالقان
تعدادی قطعه زمین مشجر سند دار25 و 10 و 11 هزار متری
خارج از محدوده ده
با قابلیت ساخت هر 1000متر 100 مترمربع
4 کیلومتر بعد از شهرک طالقان در ده گوران

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ ۲۲ : ۴۱ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.