نیاز به سازنده قوی / انبوه ساز

یک گاراژ ده هزار متری با پایان کار مسکونی داریم. نیاز به سازنده قوی داریم جهت مشارکت در ساخت و با توجه به نظر سازنده محترم تبدیل شود به مجتمع مسکونی یا مجتمع تجاری یا هر پیشنهاد بهتری که سازنده محترم داشته باشند.
لطفا فقط سازندگان تماس بگیرند. بنگاه املاک نیستم.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ ۴۲ : ۰۶ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.