شراکت کاری

مغازه26متری دارای پایان کار تجاری با اب وبرق وکاز وتلفن واقع در یافت اباد از ما سرمایه و ایده کار از شما بصورت درصدی یا شراکت- تخلیه اماده تحویل

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ ۴۶ : ۴۵ : ۱۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.