خرید دیتالاگر دما و رطوبت مارمونیکس مدل MARMONIX MHT-20

خرید دیتالاگر دما و رطوبت مارمونیکس مدل MARMONIX MHT 20
خرید دیتالاگر دما و رطوبت مارمونیکس مدل MARMONIX MHT-20
ترموگراف یا دیتالاگر وظیفه ذخیره پارمتر های مهم همچون دما رطوبت فشار ... را در حافظه دارند .ثبت این پارامتر ها به همراه تاریخ ساعت دقیقه و ثانیه انجام می شود .این تجهیزات برای ذخیره اطلاعات از حافظه داخلی و یا مموری کارت بهره می برند .اکثر ترموگراف ها جهت انتقال اطلاعات به کامپیوتر نیاز به نرم افزار مخصوص به خود دارند .سرعت ثبت مقادیر در حافظه توسط کاربر از طریق نرم افزار انجام خواهد شد.

دیتالاگر دما و رطوبت مارمونیکس مدل MARMONIX MHT-20:

دیتالاگر دما و رطوبت مارمونیکس MARMONIX MHT-20 به همراه نمایشگر خود قابلیت نمایش و ذخیره میزان دما و رطوبت محیط را داراست.این وسیله می تواند به راحتی در انبارها، ماشین های سیار ، یخچال های نگهداری دارو و مواد غذایی ،نصب و نوسانات دما و رطوبت را حافظه خود ذخیره کند.

مشخصات فنی :

● رنج اندازه گیری دما از 30- تا 80 درجه سانتی گراد
● رنج اندازه گیری رطوبت از 0 تا 100 درصد
● ظرفیت حافظه 32000 داده
● قابلیت هشدار دادن بوسیله ال ای دی
● دارای صفحه نمایشگرتوضیحات بیشتر :


ترموگراف های دما و دیتالاگر دما اکثرا در سرد خانه های سیار و ثابت استفاده می شود از کاربر های دستگاه ترموگراف برای سردخانه نگهداری میوه و سردخانه های سیار حمل مواد غذایی همچنین برای انتقال و ذخیره مواد دارویی و انتقال خون استفاده می شود دما مهمترین پارامتر در سردخانه است. زیرا نگهداری در سرما در اصل کاهش درجه حرارت محصولات و ثابت نگهداشتن آن در درجه حرارت های تعیین شده برای محصولات مختلف است. کاهش درجه حرارت و حفظ آن در سردخانه ها باعث می گردد تا ﺗﻨﻔﺲ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﭘﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻧﺮم ﺷﺪن و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻓﺖ و رﻧـﮓ آن، ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ. ﻣﯿﺰان ﺗﺒﺨﯿﺮ آب و ﭘﮋﻣﺮدﮔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻢ ﺷﻮد. ﺧﺴﺎرات وارد ﺷﺪه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﭙﮏﻫﺎ، ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ و ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ، ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ ۲۰ : ۱۷ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.