خرید ترموگراف دما تستو مدل TESTO 174T

خرید ترموگراف دما تستو مدل TESTO 174T
خرید ترموگراف دما تستو مدل TESTO 174T
ترموگراف یا اصلاحا دیتالاگر وظیفه ذخیره پارمتر های مهم همچون دما رطوبت فشار ... را در حافظه دارند .ثبت این پارامتر ها به همراه تاریخ ساعت دقیقه و ثانیه انجام می شود .این تجهیزات برای ذخیره اطلاعات از حافظه داخلی و یا مموری کارت بهره می برند .اکثر ترموگراف ها جهت انتقال اطلاعات به کامپیوتر نیاز به نرم افزار مخصوص به خود دارند .سرعت ثبت مقادیر در حافظه توسط کاربر از طریق نرم افزار انجام خواهد شد.


مینی دیتالاگر دما تستو مدل TESTO 174T :

ترموگراف کوچک 174T مناسب برای استفاده در کانتینر ها و انواع یخچال ها استفاده می شود.با استفاده ازین مدل از برند تستو می توان دما را به طور مستمر و با سرعت بالا دما را ذخیره کرد.و با استفاده از نرم افزار مربوطه ComSodt می توان داده ها را جهت آنالیز و بررسی به کامپیوتر منتقل کرد.قابلیت ذخیره بسیاری از داده ها را دارا می باشد.همچنین دستگاه ضد آب است و می توان در مکان هایی دارای رطوبت بالا استفاده کرد.بسیاری از غذا ها و دارو ها می بایست در مکان هایی با رنج دمایی خاص نگهداری شوند.دما در این گونه مکان هایی می بایست به صورت مستمر و در طول 24 ساعت تحت کنترل می باشد.

مشخصات فنی :

●قابلیت ذخیره تا 16000 داده
●اندازه گیری دما از -30 تا 70 درجه سانتی گراد
●دقت بالا
●رزولوشن 0.1 درجه سانتی گراد


توضیحات بیشتر :

ترموگراف های دما و دیتالاگر دما اکثرا در سرد خانه های سیار و ثابت استفاده می شود از کاربر های دستگاه ترموگراف برای سردخانه نگهداری میوه و سردخانه های سیار حمل مواد غذایی همچنین برای انتقال و ذخیره مواد دارویی و انتقال خون استفاده می شود دما مهمترین پارامتر در سردخانه است. زیرا نگهداری در سرما در اصل کاهش درجه حرارت محصولات و ثابت نگهداشتن آن در درجه حرارت های تعیین شده برای محصولات مختلف است. کاهش درجه حرارت و حفظ آن در سردخانه ها باعث می گردد تا ﺗﻨﻔﺲ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﭘﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻧﺮم ﺷﺪن و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻓﺖ و رﻧـﮓ آن، ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ. ﻣﯿﺰان ﺗﺒﺨﯿﺮ آب و ﭘﮋﻣﺮدﮔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻢ ﺷﻮد. ﺧﺴﺎرات وارد ﺷﺪه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﭙﮏﻫﺎ، ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ و ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ، ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ ۱۵ : ۲۰ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.