خرید ثبات دما و رطوبت اکستک مدل EXTECH RH520-240

خرید ثبات دما و رطوبت اکستک مدل EXTECH RH520 240
خرید ثبات دما و رطوبت اکستک مدل EXTECH RH520-240
ترموگراف یا اصلاحا دیتالاگر وظیفه ذخیره پارمتر های مهم همچون دما رطوبت فشار ... را در حافظه دارند .ثبت این پارامتر ها به همراه تاریخ ساعت دقیقه و ثانیه انجام می شود .این تجهیزات برای ذخیره اطلاعات از حافظه داخلی و یا مموری کارت بهره می برند .اکثر ترموگراف ها جهت انتقال اطلاعات به کامپیوتر نیاز به نرم افزار مخصوص به خود دارند .سرعت ثبت مقادیر در حافظه توسط کاربر از طریق نرم افزار انجام خواهد شد.ثبات گرافیکی دما و رطوبت اکستک مدل EXTECH RH520A-240 :

دما و رطوبت را به طور مستمر ، دیجیتالی و گرافیکی بدون ثبت بر روی کاغذ، نمایش و ذخیره می کند.این نمایشگر همچنین می تواند نقطه شبنم ، زمان ، ساعت و MIN/MAX مقادیر اندازه گیری شده را نمایش دهد.کاربر می تواند محدوده دما و رطوبت را مشخص کرده و به صورت هشدار صوتی اعلام کند.صفحه نمایشگر گرافیکی بزرگ و دو قسمتی مناسب برای استفاده در مکان های تاریک می باشد.قابلیت ذخیره تا 49000 داده را دارد و جهت انتقال و آنالیز داده ها به کامپیوتر می توان از پورت USB و RS232 استفاده کرد.

مشخصات فنی :

●محدوده اندازه گیری رطوبت از 10 تا 95 درصد
●محدوده اندازه گیری دما از -28 تا 60 درجه سانتی گراد

توضیحات بیشتر :


ترموگراف های دما و دیتالاگر دما اکثرا در سرد خانه های سیار و ثابت استفاده می شود از کاربر های دستگاه ترموگراف برای سردخانه نگهداری میوه و سردخانه های سیار حمل مواد غذایی همچنین برای انتقال و ذخیره مواد دارویی و انتقال خون استفاده می شود دما مهمترین پارامتر در سردخانه است. زیرا نگهداری در سرما در اصل کاهش درجه حرارت محصولات و ثابت نگهداشتن آن در درجه حرارت های تعیین شده برای محصولات مختلف است. کاهش درجه حرارت و حفظ آن در سردخانه ها باعث می گردد تا ﺗﻨﻔﺲ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﭘﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻧﺮم ﺷﺪن و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻓﺖ و رﻧـﮓ آن، ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ. ﻣﯿﺰان ﺗﺒﺨﯿﺮ آب و ﭘﮋﻣﺮدﮔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻢ ﺷﻮد. ﺧﺴﺎرات وارد ﺷﺪه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﭙﮏﻫﺎ، ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ و ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ، ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ ۵۴ : ۲۰ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.