ارائه خدمات مالی و حسابرسی

انجام کلیه امور مربوط به حسابداری، حسابرسی، تنظیم بودجه، استقرار سیستم، اجرای سیستم کنترل داخلی، دفتر نویسی و تکمیل و ارسال اظهارنامه عملکرد و ارزش افزوده، ارسال لیست بیمه و مالیات

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ ۴۸ : ۵۵ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.