مراقب کودک وسالمند

شرکت خدمات درمانی بهنود سلامت با مجوز رسمی
همراه بیمار در بیمارستان
پرستار icuدر منزل وبیمارستان
مراقب سالمند(لگنی،پوشکی) در منزل وبیمارستان
پرستار کودک در منزل
پاسخگویی ۲۴ ساعته

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ ۴۹ : ۳۷ : ۰۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.