تدریس خصوصی فیزیک سال دهم و یازدهم، سوم وچهارم دبیرستان

تدریس خصوصی فیزیک سال دهم و یازدهم، سوم وچهارم دبیرستان
تدریس خصوصی فیزیک سال دهم و یازدهم، سوم وچهارم دبیرستان
تدریس خصوصی و تضمینی
فیزیک سال چهارم،
فیزیک سال سوم،
فیزیک دهم ،
فیزیک یازدهم،
فشرده - ویژه امتحانات حد اکثر در 6 جلسه
عادی -در طول سال تحصیلی برای تقویت پایه
پیشرقته -برای دانش آموزان تیز هوش و المپیادی
تدریس فیزیک به زبان انگلیسی برای دانش آموزان دبیرستان
Teaching physics in English for high school students

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ ۵۸ : ۲۶ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.