تدریس تضمینی فیزیک دبیرستان

تدریس تضمینی فیزیک دبیرستان
تدریس تضمینی فیزیک دبیرستان
تدریس خصوصی و تضمینی
تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان ویژه امتحانات شهریورماه حداکثر در 6 تا 8 جلسه
تدریس خصوصی در طی سال تحصیلی

دوره ی دوم دبیرستان
فیزیک دهم ،
فیزیک یازدهم،
فیزیک دهم ،
فیزیک دوازدهم،

دوره ی نظام قدیم
فیزیک سال چهارم،
فیزیک سال سوم،

فشرده - ویژه امتحانات حد اکثر در 6 جلسه
عادی -در طول سال تحصیلی برای تقویت پایه
پیشرقته -برای دانش آموزان تیز هوش و المپیادی
تدریس فیزیک به زبان انگلیسی برای دانش آموزان دبیرستان
Teaching physics in English for high school students

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ ۰۲ : ۳۳ : ۰۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.