دستگاه بسته بندی میشکا | ماشین سازی مسائلی

دستگاه بسته بندی میشکا ماشین سازی مسائلی
دستگاه بسته بندی میشکا | ماشین سازی مسائلی
دستگاه بسته بندی میشکا در دو نوع PLC دار و مکانیکی توسط ماشین سازی مسائلی برند برتر ایران طراحی و ساخته میشود

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ ۵۸ : ۰۸ : ۱۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.