پشتی طبی آسان بک

پشتی طبی آسان بک
پشتی طبی آسان بک
بیشتر کمر دردها از نشستن نادرست بر روی صندلی اداری و مبلهای راحتی منزل و همچنین صندلی خودرو می باشد.
پشتی طبی آسان بک به شما کمک میکند که ضمن نشستن درست فشارهای وارده به مهره های ستون فقرات خود را نیز کاهش دهید.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۴۶ : ۵۴ : ۲۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.