انواع Ph متر، هدایت سنج و اکسیژن متر لاویباند مدل LOVIBOND SENSO Direct 150

انواع Ph متر، هدایت سنج و اکسیژن متر لاویباند مدل LOVIBOND SENSO Direct 150
انواع Ph متر، هدایت سنج و اکسیژن متر لاویباند مدل LOVIBOND SENSO Direct 150
مشخصات فنی :

● یک دستگاه با چندین کارایی در سه مدل
● PH/CON/OXI برای اندازه گیری پی اچ، هدایت و اکسیژن
● PH/CON برای اندازه گیری پی اچ و هدایت
● PH/OXI برای اندازه گیری پی اچ و اکسیژن
● محدوده اندازه گیری پی اچ از 0 تا 14 با دقت 0.01
● محدوده اندازه گیری mv از 1999- تا 1999+ با دقت 1mv
● محدوده اندازه گیری هدایت از 0 تا 200 میلی زیمنس با دقت 0.1 میلی زیمنس
● محدوده اندازه گیری TDS با دقت 0.1ppm
● محدوده اندازه گیری اکسیژن از 0 تا 20 میلی گرم بر لیتر با دقت 0.1 میلی گرم و 0 تا 100 درصد اکسیژن هوا با دقت 0.1 درصد
● محدوده اندازه گیری دما از 0 تا 100 درجه سانتی گراد
● قابل حمل،دارای کیف(الکترودها و محلول های مربوطء

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ ۴۹ : ۱۵ : ۱۴ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.