دستگاه جی فایو

دستگاه جی فایو
دستگاه جی فایو
دستگاه جی فایو بوسیله ماساژمکانیکی باعث خرد کردن چربیها وسلولز زیرپوستی میشود .دراین روش از طریق دست یا تسمه های لرزاننده ،منطقه مورد نظر راماساژمیدهند.این روش در رفع سلولیت موثر است

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۳۳ : ۴۰ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.