ثبت موسسه آموزشی

ثبت موسسه آموزشی
ثبت موسسه آموزشی
موسسه واحدی است که با نام وهدف معین در مالکیت بخش عمومی ویا خصوصی یا ترکیبی از این دو قرار می گیرد که به فعالیت های انتفاعی وغیر انتفاعی می پردازد وطرف معامله واقع میشود.موسسه را واحد اقتصادی نیز میگویند.
موسسات به سه گروه تقسیم میشوند:
1- طبقه بندی موسسات ازلحاظ مالکیت (موسسات بخش دولتی، بخش تعاونی، بخش خصوصی)
2- طبقه بندی موسسات از لحاظ هدف فعالیت
3- طبقه بندی موسسات ازلحاظ نوع فعالیت
• تعریف شرکت :
همیشه تعداد زیادی از افراد که هرکدام دارای توانایی های مادی ومعنوی وحتی دانش هستند میتوانند با استراک گذاری توانای هایشان به یک سود آوری حداکثری درکنار هم دست پیدا کنندکه البته این اشتراک گذاری ها باید طبق اسناد وتحت قراردادهای صورت پذیرد بدین منظور عنوان شرکت به عنوان بستری برای این اشتراک گذاری هاو شراکت ها بهترین گزینه میباشد.
تفاوت شرکت وموسسه
ثبت شرکت باهدف رسیدن به سود وسرمایه بیشترانجام میشود در حالی که موسسات بااهداف نامحدودومتفاوت که سود آوری وفعالیت های اقتصادی هم میتواند جزیی ازانها باشد تاسیس می شود.
ثبت موسسه آموزشی
اولین ومهمترین قدم در تاسیس یک موسسه آموزشی ثبت موسسه آموزشی میباشد.بنابراین، برای تاسیس موسسه اموزشی در ابتدا باید یک موسسه ثبت نمایید.
موضوع فعالیت موسسات آموزشی به شرح ذیل است:
1. ایجاد یا توسعه هر گونه واحد اموزش عالی یا موسسه تحقیقاتی تاسیس آموزشگاه های عالی آزاد وبرگزاری دوره های تخصصی وکاربری کوتاه مدت برای دوره های کنکور کاردانی،کارشناسی ناپیوسته ،کارشناسی ارشدودکتری.
2. انجام تحقیقات علمی در سطح ملی وبین المللی با همکاری محققان ومتخصصان وهمکاری با نهادهای اجرایی علمی وپژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری واجرایی طرح ها وبرنامه های مربوط به امور تحقیقاتی وپژوهشی
3. مشاوره وارائه کلیه خدمات مورد نیاز جهت اعزام دانشجو به خارج از کشور
4. ارایه خدمات در زمینه فعالیت های آموزش عالی وپژوهشی ،فناوری واموردانشجویی
5. تاسیس وتشکیل فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی

تماس با ما:
میدان ونک، تقاطع ملاصدرا و کردستان، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 4
دفتر مرکزی: 02188880006
sabtkara@gmail.com
http://kararegister.com

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ ۴۹ : ۰۲ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.