کارتن سازی - دیانا کارتن جاویدان

کارتن سازی دیانا کارتن جاویدان
کارتن سازی - دیانا کارتن جاویدان
تولید و تبدیل کارتن های 3لا و 5لا با کاغذهای سفید و قهوه ای
توسط دستگاههای 4 کاره با قابلیت 4 رنگ چاپ بصورت پنتوم و تصویر
و برش بصورت فلکسور و دایکات انجام میپذیرد

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ ۴۷ : ۵۷ : ۰۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.