ثبت شرکت و رتبه بندی (نوین ثبت)

ثبت شرکت و رتبه بندی نوین ثبت
ثبت شرکت و رتبه بندی (نوین ثبت)
(((نوین ثبت )))
فروش شرکت سهامی خاص
ثبت شرکت
ثبت برند
ثبت تاسیس
ثبت تغییرات
رتبه بندی شرکت
رتبه بندی پیمانکاری
رتبه بندی مشاور
رتبه بندی شرکت جهت ارزیابی و مقیاسی برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران برتر در ارایه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران می باشد، جهت رتبه بندی شرکت تعداد نیروی فنی و سابقه کار پرسنل، سوابق کاری شرکت، ارزش مالی قراردادها و پروژه های انجام شده وو همچنین توان مالی شرکت مورد بررسی قرار میگیرد. رتبه بندی شرکت شامل: رتبه بندی شرکت انفورماتیک، رتبه بندی شرکت مشاور، رتبه بندی شرکت پیمانکار و رتبه بندی پروژه های مهندسی، تدارک و ساخت. لازم به ذکر است یکی از مزایای داشتن رتبه بندی شرکت جهت در مناقصات و بستن قرارداد با شرکت و ارگان های دولتی میباشد. شرکت ها را به دو گروه مشاور و پیمانکار تقسیم میشوند که برای شرکت های پیمانکاری رتبه 1، 2، 3، 4 و 5 تعریف میشود که 5 پایین ترین رتبه و 1 بالاترین رتبه میباشد همچنین برای شرکت های مشاور رتبه 1، 2، و 3 را تعریف میشود که 3 پایین ترین رتبه و 1 بالاترین رتبه است.

برای رتبه بندی شرکت مشاور علاوه بر نیروی فنی و مهندسی، امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت نیز ارزیابی میشود. کار شرکت های پیمانکاری بیشتر در زمینه اجرایی و اجرای پروژه های عمرانی و قرار دادهای اجرایی در زمینه ساخت و نظارت بر پیمانکار است. اما رتبه بندی شرکت مشاور در زمینه طراحی و نظارت، نظارت بر ساخت فعالیت میکنند و واسطه بین پیمانکار و کارفرما هستند.

مدارک لازم جهت رتبه بندی شرکت پیمانکاری

- کپی برابر اصل شده مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص

- کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیازآور شرکت

- کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام

- تصاویر آخرین صورت وضعیت تایید شده یا اصل تاییدیه کارکرد توسط دستگاه های اجرایی برای کارهای نیمه تمام

- تصاویر کلیه موافقتنامه ها

- تهیه سربرگ شرکت در سه نسخه

- داشتن مدرک تحصیلی لیسانس برای حداقل دو سوم اعضا هیات مدیره.

- ارایه اظهارنامه مالیات شرکت مربوط به آخرین سال مالی قبل از تشکیل پرونده

جهت مشاوره و راهنمایی و اطلاعات بیشتر در رابطه با رتبه بندی شرکت با کارشناسان تماس حاصل نمایید

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶ ۰۶ : ۰۵ : ۲۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.