انجام امور حسابداری ، مالیاتی و بیمه ای

آماده همکاری:
خدمات حسابداری از جمله : طراحی و پیاده سازی سیستم حسابداری-انجام امور حسابداری و مالی - تهیه صورتهای مالی و گزارشات حسابداری و مدیریتی و...
خدمات مالیاتی از جمله : تنظیم اظهارنامه مالیاتی - تحریر دفاتر قانونی - تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده - تهیه لیست مالیات حقوق - مشاوره مالیاتی و حل دعاوی مالیاتی و...
خدمات بیمه ای از جمله : ارائه لیست بیمه به صورت الکترونیکی - دریافت مفاصاحساب بیمه ای و...

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ ۱۲ : ۰۰ : ۱۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.