استخر پرورش ماهی. کارخانه اب معدنی

نیاز به سرمایه گذاربرای ساخت استخر پرورش ماهی یا کارخانه ابمعدنی میباشم مکان سرمایه گذاری اماده

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ ۳۵ : ۵۶ : ۲۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.