تلسکوپ ساده

تلسکوپ ساده
تلسکوپ ساده
تلسکوپ داراي اجزاي زير مي باشد:
آينه اصلي : وظيفه اين قطعه جمع کردن نور از اجرام آسماني و بازتاب آن مي باشد. مي توانيد آن را خودتان بتراشيد و يا خريداري نماييد.
هلدر(نگهدارنده) آينه اصلي
آينه ثانويه که کار اصلي اين قطعه انعکاس نور بازتاب شده از آينه اصلي ، به کنار لوله است .
هلدر(نگهدارنده) آينه ثانويه که اين قطعه آينه ثانويه را در خود مهار ميکند و با پيچ هايي که در پشت آن نصب شده مي توان تلسکوپ را همخط نمود.
چشمي که براي جمع آوري پرتو هاي نور منعکس شده و ارسال آن به چشم است کاربرد دارد .
فوکوسر (تنظيم کننده) چشمي دارد.
لوله که تمامي قطعاتي که در بالا ذکر شد در لوله قرار مي گيرد .
مقر که جهت نگهداري و مهار لوله ميتوان از ان استفاده کرد.
پايه هم به همراه لوله بر روي پايه ثابت مي شود . يک پايه خوب بايد محکم و بدون لرزش باشد .

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ ۰۰ : ۰۰ : ۰۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.