نیاز به سرمایه گذار در کار فرهنگ و هنر

نیاز به سرمایه گذاری دو ساله در مجتمع فرهنگ و هنری به مبلغ 100 میلیون تومان داریم که در ازای این سرمایه گذاری می توانیم به چند صورت بازپرداخت سود سرمایه کنیم و اصل پول را بعد از دو سال بازگردانیم.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ۲۱ : ۴۸ : ۲۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.