استخدام فروشنده خانم

فروشگاه معتبر کیف و کفش برای تکمیل کادر پرسنلی خود فروشنده خانم با سن ۲۰ تا ۳۰ جذب می نماید.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ۴۹ : ۲۶ : ۱۷ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.