اموراداری_دفتری

از یکنفر خانم جهت امور اداری و آشنا به حسابداری با حقوق وزارت کار دعوت بعمل می آید.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ ۳۴ : ۱۱ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.