پزشک عمومی-mmt

اینجانب خود پزشک عمومی با مدرک mmt میباشم و حاضر به همکاری به عنوان جایگزین پزشک عمومی یا مسئول فنی جهت MMT به مدت 7 الی 10 روز غیر از روزهای پنجشنبه و جمعه با ان دسته از همکارانی که در این مدت سر شیفت خود نمیباشند هستم

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۱۰ شهریور ۱۳۹۶ ۰۴ : ۵۸ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.