نیازبه چرخکار

نیاز به چرخکار و وردست
یک تولیدی مانتو جهت کارگاه تولیدی خود در محدوده کهریزک نیازمند تعدادی چرخکار مانتو میباشد
ارتباط ازطریق شماره تلفن :۰٢١۵۶۵١۰۰٣٢
محل کارگاه:کهریزک

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ ۰۳ : ۲۰ : ۲۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.