خدمات تخصصی اتوماسیون صنایع غذایی و نوشیدنی

خدمات تخصصی اتوماسیون صنایع غذایی و نوشیدنی
خدمات تخصصی اتوماسیون صنایع غذایی و نوشیدنی
شرکت آفاق صنعت، مشاور، مجری و ارائه دهنده راهکارهای تخصصی اتوماسیون صنایع غذایی و نوشیدنی جهت افزایش تولید و بهره وری.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶ ۱۲ : ۰۲ : ۱۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.