آموزش استاندارد های ISO و مستندسازی و مميزی سيستمهای کيفيت

آموزش استاندارد های ISO و مستندسازی و مميزی سيستمهای کيفيت
آموزش استاندارد های ISO و مستندسازی و مميزی سيستمهای کيفيت
آماده به کار / اجری و ارائه آموزشهای استاندارد ايزو و نحوه مستند سازی و مميزی سيستم ها برای افراد مسئول اجرای استانداردهای مديريت کيفيت در سازمانها و شرکت های توليدی و خدماتی ..

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ ۴۸ : ۲۸ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.