آموزش ، اجرا و پياده سازی استاندارد آموزشی ISO10015 در کسب و کار

آموزش ، اجرا و پياده سازی استاندارد آموزشی ISO10015 در کسب و کار
آموزش ، اجرا و پياده سازی استاندارد آموزشی ISO10015 در کسب و کار
آماده به کار / پياده سازی ، اجرا و آموزش مفاد استاندارد ISO10015 براي سيستم آموزشی سازمان های توليدی و خدماتی پذيرفته ميشود .

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ ۰۷ : ۳۲ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.