ارائه خدمات مديريتی ، آموزش و ارائه مدل تعالی سازمانی و مديريت کيفيت فراگير ، ارائه مديريت منابع انسانی به شيوه نوين

ارائه خدمات مديريتی ، آموزش و ارائه مدل تعالی سازمانی و مديريت کيفيت فراگير ، ارائه مديريت منابع انسانی به شيوه نوين
ارائه خدمات مديريتی ، آموزش و ارائه مدل تعالی سازمانی و مديريت کيفيت فراگير ، ارائه مديريت منابع انسانی به شيوه نوين
آموزش اصول و مبانی مديريت ، آموزش و ارائه مديريت کيفيت فراگير ، ارائه مدل تعالی سازمانی و اجرای مديريت نوين منابع انسانی در کسب و کار پذيرفته ميشود .

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۱۹ آبان ۱۳۹۶ ۲۲ : ۱۱ : ۱۵ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.