ارائه خدمات مديريتی ، آموزش و ارائه مدل تعالی سازمانی و مديريت کيفيت فراگير ، ارائه مديريت منابع انسانی به شيوه نوين

ارائه خدمات مديريتی ، آموزش و ارائه مدل تعالی سازمانی و مديريت کيفيت فراگير ، ارائه مديريت منابع انسانی به شيوه نوين
ارائه خدمات مديريتی ، آموزش و ارائه مدل تعالی سازمانی و مديريت کيفيت فراگير ، ارائه مديريت منابع انسانی به شيوه نوين
آماده به کار / آموزش ، اجرا و سازماندهی اصول و مبانی مديريت ، مديريت کيفيت فراگير TQM ، مدل تعالی سازمانی EFQM و اجرای مديريت نوين منابع انسانی در کسب و کار پذيرفته ميشود ..

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ ۱۳ : ۴۱ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.